projecten

Patrijzenproject Twenterand

Over het project De patrijs is een karakteristieke vogelsoort die van oorsprong in Overijssel voorkomt maar de laatste jaren sterk in populatie achteruit is gegaan. In de gemeente Twenterand bevindt zich nog een relatief grote concentratie aan patrijzen. De patrijs is een doelsoort vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), maar de mogelijkheden om deze […]

Patrijzenproject Twenterand Meer lezen »

Salland Loont

Over het project Salland Loont is een project van het collectief dat sterk samenhangt met de GLB-pilot Motiverend Belonen in Salland. In dit project werken we samen met Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel, Kostbaar Salland, de lokale LTO-afdeling en het Collectief Midden Overijssel (CMO). Samenwerking Daar waar de GLB-pilot kijkt naar maatregelen die boeren op bedrijfsniveau

Salland Loont Meer lezen »

GLB pilot Boeren binnen en nabij N2000 gebieden in Overijssel

Een agrarische onderneming runnen nabij een Natura 2000-gebied is niet makkelijk. Boeren staan onder druk en veel van hen hebben behoefte aan duidelijkheid over het toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot, die liep in 2022 en 2023, was om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige(re)

GLB pilot Boeren binnen en nabij N2000 gebieden in Overijssel Meer lezen »

PlanetProof

PlanetProof FrieslandCampina Om de zuivelproducten te verkopen met het keurmerk ‘On the Way to PlanetProof’ van Stichting Milieukeur (SMK) is FrieslandCampina gecertificeerd. Om het certificaat te mogen dragen moet FrieslandCampina aantonen dat alle deelnemers voldoen aan de criteria van SMK en dat de gehele keten van gras tot glas geborgd is in een aparte melkstroom.

PlanetProof Meer lezen »