Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Kan ik meedoen met het ANLb?

Wilt u weten of uw gronden in aanmerking komen voor de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)  voor 2023-2028? Dan zijn er vier relevante stappen voor u.

De financiering voor het ANLb komt vanuit Europa en de provincie. De provincie stelt voorwaarden aan de deelname. Het belangrijkste is dat uw perceel begrensd is. Dat wil zeggen dat de percelen op de kaart van het provinciaal natuurbeheerplan moeten staan.

> Bekijk op onze kaartviewer of uw perceel begrensd is.

Dat doet u als volgt:

  • Klik rechtsboven op Maps & Tools
  • Vervolgens ziet u de optie Layers & Legend, daar klikt u ook op
  • Het resultaat is een aantal kaartlagen. Als u op het + teken klikt kunt u meerdere opties onder het betreffende leefgebied zien. De begrenzing voor Categorie Water en Categorie Klimaat ziet u als u de laag Natuurbeheerplan 2023 aanklikt.

 Liggen uw percelen in een gebied met een kleurtje?

  • Ja – Ga door naar stap 2. Passen uw wensen bij die van ons?
  • Nee – Deelname aan ANLb is helaas niet mogelijk.

In de beheerstrategie geven we als collectief aan hoe we de natuurdoelen uit het provinciale natuurbeheerplan willen realiseren. In welke leefgebieden zijn welke beheerpakketten beschikbaar en onder welke voorwaarden?

Bekijk de beheerstrategie (gewijzigde versie 17 augustus 2023) >

De beheerstrategie is een beleidsdocument waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Wel geeft het de spelregels aan op basis waarvan het collectief bepaalt welke percelen wel en niet in aanmerking komen voor het ANLb.


Passen uw wensen bij de beheerstrategie?

  • Ja –  Ga door naar stap 3. Kunt u zich vinden in de pakketvoorwaarden?
  • Nee – Dat is jammer. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn.

In de beheerstrategie geven we aan waar welke beheerpakketten mogelijk zijn. In elk beheerpakket staat wat u moet doen of juist laten en welke vergoeding daar tegenover staat. Dit noemen we de pakketvoorwaarden.

Bekijk de beheerpakketten (gewijzigde versie 2023) > 

Kunt u zich vinden in de pakketvoorwaarden?

  • Ja –  Ga door naar stap 4. We horen uw wensen graag.
  • Nee – Dat is erg jammer, wel horen we graag wat voor u het struikelblok is.

Uw percelen zijn begrensd, uw beheerwensen passen bij de beheerstrategie en u kunt zich vinden in de beheerpakketten. We horen heel graag van u!

Op dit moment is de voorintekening gesloten. U kunt zich altijd aanmelden. We plaatsen u dan op de wachtlijst. Zodra bekend is of we ruimte hebben voor nieuwe deelnemers per 2025, informeren we u over de mogelijkheden.

> Neem contact met ons op.