Projecten

PlanetProof

PlanetProof FrieslandCampina

Om de zuivelproducten te verkopen met het keurmerk ‘On the Way to PlanetProof’ van Stichting Milieukeur (SMK) is FrieslandCampina gecertificeerd. Om het certificaat te mogen dragen moet FrieslandCampina aantonen dat alle deelnemers voldoen aan de criteria van SMK en dat de gehele keten van gras tot glas geborgd is in een aparte melkstroom. Hiermee wordt ook gegarandeerd dat de producten die consumenten kopen afkomstig zijn van boeren die produceren volgens de criteria van ‘On the Way to PlanetProof’.

Certificaat ‘On the Way to PlanetProof

Of FrieslandCampina en de deelnemende melkveehouders voldoen aan de gestelde eisen wordt gecontroleerd door een certificerende instantie. Voor het boerderijgedeelte is dat Qlip die meerdere keren per jaar een audit uitvoert. Voor het onderdeel Natuur & Landschap heeft FrieslandCampina een overeenkomst gesloten met de agrarische natuurcollectieven via BoerenNatuur.

Criteria

De criteria van ‘On the Way to PlanetProof’ worden uitgegeven en beheerd door Stichting Milieukeur, zij publiceren het certificatieschema met alle eisen en een controlerichtlijn. Om in aanmerking te komen voor het certificaat moeten de deelnemende melkveehouders voldoen aan bovenwettelijke criteria voor melkkwaliteit, veiligheid, dierwelzijn/diergezondheid, klimaat en natuur. Bovendien zijn alle deelnemers bedrijven die ook weidemelk produceren en voldoen aan de eisen van Stichting Weidegang. Voor alle drie de thema’s Dier, Klimaat en Biodiversiteit moeten de bedrijven tot de beste 50% van de sector behoren qua resultaten. Dit wordt basisniveau genoemd en de eisen daarvoor staan in een certificatieschema. Op één thema (dier, klimaat óf biodiversiteit) moet het bedrijf daarnaast bij de beste 20% scoren, wat betekent dat ze het topniveau moeten halen zoals dat in het certificatieschema staat.

Rol Collectief Midden Overijssel

Sinds begin 2020 zijn we als Collectief Midden Overijssel betrokken bij de uitvoering van het project ‘On the Way to PlanetProof’ binnen ons eigen werkgebied. Het project betreft het registreren en borgen van het natuur- en landschapsbeheer van de deelnemende melkveebedrijven en hen te adviseren in de uitvoering van het beheer. Het is de verantwoordelijkheid van de melkveehouder om aan te tonen dat het bedrijf voldoet aan de door SMK gestelde voorwaarden. Wanneer geconstateerd wordt dat dat niet het geval is, kan FrieslandCampina het contract ontbinden.

Meer weten? Klik hier voor de website van PlanetProof.