Projecten

Patrijzenproject Twenterand

Over het project

De patrijs is een karakteristieke soort die van oorsprong in Overijssel voorkomt maar de laatste jaren sterk in populatie achteruit is gegaan. In de gemeente Twenterand bevindt zich nog een relatief grote concentratie aan patrijzen. De patrijs is een doelsoort vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), maar de mogelijkheden om deze soort binnen de gemeente Twenterand te bedienen via het ANLb zijn zeer beperkt. Daarom is het collectief het Patrijzenproject gestart eind 2021. Het project wordt afgerond in 2023.

Doel

Het primaire doel van het patrijzenproject is om het leefgebied voor de patrijs (broed-, kuiken- en winterhabitat) te verbeteren en het draagvlak van agrariërs voor patrijsmaatregelen te vergroten. Daarnaast willen we graag in het gebied ervaring op doen met verschillende beheermaatregelen en leren welke impact dat heeft op de bedrijfsvoering.

Deelnemers

Het project kent 10 deelnemers in de omgeving van Vroomshoop en Daarlerveen. Met deze deelnemers zijn beheercontracten afgesloten. De totale grote van de afgesloten contracten bedraagt ruim 48 hectare. In het project worden gesprekken gevoerd met (potentiële) deelnemers, worden algemene bijeenkomsten gehouden, maar ook veldmiddagen om de praktische kennis uit te wisselen over mengsels, zaaimomenten en het effect van mozaïekbeheer. De deelnemende boeren zijn enthousiast over het initiatief voor deze pilot, omdat ze hiermee iets voor de patrijzen, de biodiversiteit en de beleving van het gebied kunnen betekenen. Daarnaast is de beheervergoeding die de akkerbouwers hiervoor krijgen een compensatie voor de maatschappelijke inspanning.

Resultaten

Eerste resultaten laten zien dat niet alleen de Patrijs blij wordt van alle inspanningen, maar ook de lokale bewoners. Zij kunnen vooral de kleurrijke akkerranden erg waarderen.

Meer informatie over dit project bij Juliëtte Huis in ’t Veld.