Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het
onderstaande.
• De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.
• Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
• Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van
onze site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter
niet in voor de juistheid en volledigheid van de door ons geboden informatie.
• Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren
van deze site.
• Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van
derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid
of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
• Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet
bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is
voor uw eigen rekening en risico.
• Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten
en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij
teksten, grafisch materiaal en logo’s.
• Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.