Over ons

Wat we doen

Onze missie: CMO verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap.

We stimuleren en faciliteren agrarisch grondgebruikers op hun weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Samen met boeren en burgers werken we aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit, een gezonde bodem en een afwisselend landschap. Onafhankelijk advies, kennisoverdracht, concrete uitvoeringsprojecten én duurzame beheerafspraken vormen de kern van onze aanpak.

We zijn een coöperatieve vereniging. Onze circa 300 leden bestaan uit de deelnemers ANLb. De bestuursleden zijn voorgedragen door de 7 lokale agrarisch natuurverenigingen. De werkorganisatie bestaat uit een combinatie van medewerkers in loondienst en ingehuurde krachten.

Met 40 andere collectieven in Nederland vormt Collectief Midden Overijssel de koepelorganisatie BoerenNatuur. Samen werken ze aan meer natuurinclusieve landbouw en voeren ze de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit en. De drie Overijsselse collectieven werken samen in BoerenNatuur Overijssel.