Over ons

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een beschrijving van hoe het collectief de opgaven voor een effectief en efficiënt Agrarisch Natuurbeheer uitvoert. Op basis van het kwaliteitshandboek is Collectief Midden Overijssel gecertificeerd door de Stichting Certificering SNL in opdracht van de Provincie. Daarmee is zij gerechtigd om subsidies voor Agrarisch natuurbeheer te ontvangen om daarmee agrarisch natuurbeheer te realiseren. Op gezette tijden vinden controles plaats op de uitvoering, zowel door onszelf (schouw) als extern door de NVWA en de Stichting Certificering.

Het kwaliteitshandboek van Collectief Midden Overijssel, versie 4.2 d.d. 14 maart 2024 vindt u hier. Bij het kwaliteitshandboek horen bijlagen:

Bijlage 1 Oprichtingsakte CMO 26 november 2014

Bijlage 2 Gewijzigde Statuten CMO 6 juli 2016

Bijlage 3 Werkgebied

Bijlage 4 Functieprofielen werkorganisatie

Bijlage 5 Checklist interne audit

Bijlage 6 Voorbeeld beheercontract inclusief algemene voorwaarden

Bijlage 7 Voorbeeld beheerbijlage met kaart

Bijlage 8 Voorbeeld beheereisen

Bijlage 9 Algemene voorwaarden bij beheercontract

Bijlage 10 Controle- en schouwprotocol

Bijlage 11 Herstel- en sanctieprotocol

Bijlage 12 Voorbeeld schouwformulier

Bijlage 13 Functieprofielen bestuursleden