Projecten

Salland Loont

Over het project

Salland Loont is een project van het collectief dat sterk samenhangt met de GLB-pilot Motiverend Belonen in Salland. In dit project werken we samen met Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel, Kostbaar Salland, de lokale LTO-afdeling en het Collectief Midden Overijssel (CMO).

Samenwerking

Daar waar de GLB-pilot kijkt naar maatregelen die boeren op bedrijfsniveau kunnen nemen, richt het project Salland Loont zich vooral op de samenwerking tussen de genoemde partijen en hoe zij kunnen samenwerken om het belonen van maatschappelijke diensten (waaronder het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, ANLb) op een simpele manier vanuit één aanspreekpunt (één loket) tot aan de boeren keukentafel kunnen brengen. Ook wordt er gekeken naar de structuur van mogelijk één gebiedsfonds.

Mogelijkheden en voorwaarden voor een gebiedsfonds

Bestuurlijk is het collectief betrokken bij de Stuurgroep Salland Loont. De werkorganisatie sluit aan bij het projectteam. Gezamenlijk richten we ons op de mogelijkheden van de eerder genoemde samenwerking en één-loket-gedachte, maar we kijken ook naar de mogelijkheden en voorwaarden om een gebiedsfonds te kunnen exploiteren. De gedachte achter het gebiedsfonds is dat er in het fonds meerdere landschapsgerichte financieringsstromen samenkomen met private financiële middelen vanuit andere organisaties of het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Met dit geld kunnen boeren, maar ook burgers in het buitengebied betaald krijgen voor hun inspanningen om het landschap biodivers en aantrekkelijk te houden, voor zowel dieren, soorten en mensen.

Meer informatie over dit project bij Juliëtte Huis in ’t Veld.