Projecten

Patrijzenproject Twenterand

Over het project De patrijs is een karakteristieke vogelsoort die van oorsprong in Overijssel voorkomt maar de laatste jaren sterk in populatie achteruit is gegaan. In de gemeente Twenterand bevindt zich nog een relatief grote concentratie aan patrijzen. De patrijs is een doelsoort vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb),

GLB pilot Motiverend Belonen in Salland

Over het project Wij zijn met ons collectief betrokken bij twee GLB-pilots waarin we samen met boeren en andere gebiedspartijen onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden en gebiedsdoelen. In deze pilots krijgen wij vooruitlopend op het nationale beleid (het gemeenschappelijke landbouwbeleid – GLB) de

Salland Loont

Over het project Salland Loont is een project van het collectief dat sterk samenhangt met de GLB-pilot Motiverend Belonen in Salland. In dit project werken we samen met Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel, Kostbaar Salland, de lokale LTO-afdeling en het Collectief Midden Overijssel (CMO). Samenwerking Daar waar de GLB-pilot kijkt naar