Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Beheerstrategie en -pakketten

Beheerstrategie

In de beheerstrategie geven we als collectief aan hoe we de natuurdoelen uit het provinciale Natuurbeheerplan willen realiseren: in welke gebieden welke beheerpakketten en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie is een intern beleidsdocument waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Wel geeft het de spelregels aan op basis waarvan CMO bepaalt welke percelen en landschapselementen wel en niet in aanmerking komen voor ANLb.

De beheerstrategie is voor 2024-2028 uitgebreid met de categorie├źn Water en Klimaat. Hier vindt u de beheerstrategie 2024-2028.

Beheerpakketten en – vergoedingen

In de beheerstrategie geven we aan welke beheerpakketten mogelijk zijn in welke gebieden. In elk pakket staat welke vergoeding u voor uw beheer ontvangt en wat u daarvoor moet doen of laten: de pakketvoorwaarden.

De beheerpakketten 2023-2028 zijn uitgebreid met de categorie├źn Water en Klimaat en van enkele correcties voorzien. Hier vindt u de beheerpakketten 2023-2028.

Wijzigingen?

Als collectief kijken we altijd of verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Voorop staat dat het beheer moet passen bij wat de doelsoorten op het boerenland nodig hebben. Maar wellicht kunnen voorwaarden aangepast worden om ze beter aan te laten sluiten bij de agrarische bedrijfsvoering. We staan open voor verbeterpunten!

Daarnaast zijn we bezig om, in afstemming met provincie en waterschappen, in de toekomst een uitgebreider aanbod aan beheerpakketten te kunnen bieden voor maatregelen die bijdragen aan water- en klimaatdoelen.