praktische_info

Zaai instructie Collectief Midden Overijssel (april 2024)

Het inzaaien van een kruidenrijke akker, – akkerrand of wintervoedselakker vraagt, net als bij een productie gewas, om aandacht en vakmanschap. Een slechte start zorgt vaak voor problemen met onkruiden. In deze zaai instructie leest u adviezen voor het inzaaien en beheren van een Kruidenrijke akker (pakket 18), Kruidenrijke akkerranden (pakket 19) en Wintervoedselakkers (pakket […]

Zaai instructie Collectief Midden Overijssel (april 2024) Meer lezen »

GLB 2023

Voor alle informatie rondom het GLB verwijzen wij naar RVO. Samenhang Tussen de eco-regeling, de conditionaliteiten, bufferstroken en het ANLb is er samenhang. Soms mogen bepaalde activiteiten wel overlappend uitgevoerd worden, soms niet. Op deze pagina op de website van RVO leest u alles over de samenhang. Kunt u voor een eco- en ANLb-activiteit op

GLB 2023 Meer lezen »

Meldingen doen

We vragen u om meldingen van uitgevoerd beheer zoveel mogelijk te doen via uw persoonlijke pagina www.mijnboerennatuur.nl. Instructie Het melden is heel eenvoudig. In onderstaande instructie vindt u hoe dit werkt: Instructie meldingen doen via www.mijnboerennatuur.nl (pdf) Inloggegevens Heeft u nog geen inloggegevens of bent u deze kwijt? Meld het via info@collectiefmiddenoverijssel.nl, dan zorgen wij

Meldingen doen Meer lezen »

Machtigen collectief

Voor een goede intekening van uw ANLb moeten wij als collectief aansluiten bij uw perceelsregistratie bij RVO. Dat voorkomt onnodige foutmeldingen (en daarmee kortingen) bij het collectief. We vragen alle deelnemers ANLb dan ook om ons te machtigen voor het inzien (raadplegen) van de perceelsregistratie. Met deze machtiging kan CMO alleen uw bedrijfspercelen ophalen. We

Machtigen collectief Meer lezen »

Mijnboerennatuur.nl

Op www.mijnboerennatuur.nl is voor alle deelnemers Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uw actuele beheer te zien. Via een persoonlijke inlog kunt u zien waar uw beheer ligt. U kunt per ANLb-perceel zien welk beheerpakket erop ligt, hoe lang dit beheer loopt en wat de pakketvoorwaarden zijn. Daarnaast kunt u via mijnboerennatuur.nl meldingen indienen en belangrijke documenten bekijken,

Mijnboerennatuur.nl Meer lezen »

Kaartviewer

De financiering voor het ANLb komt vanuit de EU en de provincie. De provincie stelt dan ook voorwaarden aan deelname. De belangrijkste is dat uw percelen ‘begrensd’ moeten zijn. Dat wil zeggen dat ze op de kaart van het provinciaal Natuurbeheerplan moeten staan. Collectief Midden Overijssel (CMO) mag geen beheer afsluiten buiten de begrenzing van

Kaartviewer Meer lezen »