Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Perceelregistratie en gewascodes

Deze pagina is 8 april 2024 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Controleer uw perceelsregistratie vóór 1 mei 2024

Om onnodige foutmeldingen en kortingen door RVO te voorkomen is het belangrijk dat u vóór 1 mei 2024 uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast.

Daarbij zijn drie zaken van belang:

  1. Heeft u CMO gemachtigd voor het raadplegen van percelen?
  2. Ligt er een bedrijfsperceel of landschapsperceel onder uw ANLb-beheer?
  3. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?

We vragen aan al onze deelnemers: controleer uw perceelregistratie en pas deze, indien nodig, aan vóór 1 mei 2024. Dat is 14 dagen voor de sluitingsdatum van de Gecombineerde Opgave. Bij problemen heeft u, evenals CMO, nog tijd om in overleg met elkaar zaken aan te passen.

1. Afgeven machtiging raadplegen percelen

De intekening van uw ANLb moet overeenkomen met uw perceelsregistratie bij RVO. Dat voorkomt onnodige foutmeldingen en daarmee kortingen door RVO aan het collectief.

We vragen alle deelnemers ANLb dan ook om ons te machtigen voor het inzien (raadplegen) van de perceelsregistratie. Met deze machtiging kan CMO alleen uw bedrijfspercelen inzien, géén bedrijfspercelen voor u wijzigen of een nieuw perceel aanmaken.

Op onze website vindt u een praktische handleiding hoe u ons kunt machtigen.

2. Registreren percelen

Onder al uw ANLb, inclusief landschapselementen, moet een ‘perceel’ in de perceelregistratie bij RVO liggen. Dit geldt zowel voor agrariërs als particulieren.

Op de website van RVO vindt u twee stappenplannen:

Als u nog geen bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer heeft geregistreerd, dan kunt u de door ons ingetekende ANLb-percelen eenvoudig overnemen in uw eigen perceelregistratie. Hier vindt u de handleiding hoe u dit kunt doen.

3. Gewascode advies

Aan elk perceel en landschapselement dat bij RVO geregistreerd is, moet u een gewascode toekennen.

Welke gewascode u kunt kiezen kunt u opzoeken in deze documenten:

  • Uitgebreide gewascodetabel RVO 2024
    Hierin staan alle door RVO toegestane gewascodes per (landelijk) ANLb-pakket
  • Verkort gewascode advies CMO 2024
    Van de uitgebreide tabel heeft CMO een verkort advies gemaakt van de gewascodes die passen bij de pakketten in ons werkgebied. Ook nemen we hierin een schema van RVO op voor het bepalen van de juiste gewascode op graslandpercelen.