Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Perceelregistratie en gewascodes

Deze pagina is 17 januari 2024 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Controleer uw perceelsregistratie vóór 1 mei 2024

Om onnodige foutmeldingen en kortingen door RVO te voorkomen is het belangrijk dat u vóór 1 mei 2024 uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast.

Daarbij zijn drie zaken van belang:

 1. Heeft u CMO gemachtigd voor het raadplegen van percelen?
 2. Ligt er een bedrijfsperceel of landschapsperceel onder uw ANLb-beheer?
 3. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?

We vragen aan al onze deelnemers: controleer uw perceelregistratie en pas deze, indien nodig, aan vóór 1 mei 2024. Dat is 14 dagen voor de sluitingsdatum van de Gecombineerde Opgave. Bij problemen heeft u, evenals CMO, nog tijd om in overleg met elkaar zaken aan te passen.

1. Afgeven machtiging raadplegen percelen

De intekening van uw ANLb moet overeenkomen met uw perceelsregistratie bij RVO. Dat voorkomt onnodige foutmeldingen en daarmee kortingen door RVO aan het collectief.

We vragen alle deelnemers ANLb dan ook om ons te machtigen voor het inzien (raadplegen) van de perceelsregistratie. Met deze machtiging kan CMO alleen uw bedrijfspercelen inzien, géén bedrijfspercelen voor u wijzigen of een nieuw perceel aanmaken.

Op onze website vindt u een praktische handleiding hoe u ons kunt machtigen.

2. Registreren percelen

Onder al uw ANLb, inclusief landschapselementen, moet een ‘perceel’ in de perceelregistratie bij RVO liggen. Dit geldt zowel voor agrariërs als particulieren.

Op de website van RVO vindt u twee stappenplannen:

 • Stappenplan percelen registreren en wijzigen
  Daarbij is het mogelijk de ANLb intekening van CMO over te nemen als uitgangspunt voor uw perceelsregistratie. Andersom kan ook: dan baseert CMO de ANLb-intekening op uw bedrijfsperceel.
 • Stappenplan landschapselementen registreren
  Het advies van RVO is om landschapselementen die u al eerder in Mijn Percelen had staan, te voorzien van de einddatum 31-12-2023 en voor 2024 de landschapselementen opnieuw te registreren. Voordeel hiervan is dat u de landschapselementen dan kunt overnemen uit de nieuwe kaartlaag landschapselementen, waardoor ze passen binnen de nieuwe BGT-grenzen van RVO.

Agrariërs let op!
Per 2023 tellen landschapselementen ook mee voor het landbouwoppervlak waarmee u aanspraak kunt maken op GLB-premies. Dat vraagt wel dat u ál uw landschapselementen bij RVO registreert, ook als u hiervoor geen ANLb aanvraagt. Meer weten? Kijk dan het webinar Landschapselementen van RVO terug.

3. Gewascode advies

Aan elk perceel en landschapselement dat bij RVO geregistreerd is, moet u een gewascode toekennen.

Welke gewascode u kunt kiezen kunt u opzoeken in deze documenten:

 • Uitgebreide gewascodetabel RVO 2024
  Hierin staan alle door RVO toegestane gewascodes per (landelijk) ANLb-pakket
 • Verkort gewascode advies CMO 2023
  Van de uitgebreide tabel heeft CMO een verkort advies gemaakt van de gewascodes die passen bij de pakketten in ons werkgebied. Ook nemen we hierin een schema van RVO op voor het bepalen van de juiste gewascode op graslandpercelen.