Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Machtigen collectief

Voor een goede intekening van uw ANLb moeten wij als collectief aansluiten bij uw perceelsregistratie bij RVO. Dat voorkomt onnodige foutmeldingen (en daarmee kortingen) bij het collectief.

We vragen alle deelnemers ANLb dan ook om ons te machtigen voor het inzien (raadplegen) van de perceelsregistratie. Met deze machtiging kan CMO alleen uw bedrijfspercelen ophalen. We kunnen geen bedrijfspercelen voor u wijzigen of een nieuw perceel aanmaken. Zonder uw machtiging is deelname aan het ANLb helaas niet mogelijk.

Praktische handleiding

Hieronder vindt u een praktische handleiding voor het afgeven van deze machtiging:

In één van de stappen moet u de naam van CMO invoeren of ons KvK nummer. Dit zijn:

  • Coöperatieve Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel U.A.
  • KvK nummer 61991112