Nieuws

Boeren zorgen voor verdubbeling van het aantal patrijzen

De patrijs heeft het moeilijk in Nederland. Dat komt omdat het kleinschalige, afwisselende leefgebied van deze akkervogel op veel plekken heeft plaatsgemaakt voor grootschaligheid. Met het patrijzenproject probeerde Collectief Midden Overijssel daar verandering in te brengen. Met succes: het aantal patrijzen is in korte tijd bijna verdubbeld! Voor het project, een tweejarige pilot van 2021

Boeren zorgen voor verdubbeling van het aantal patrijzen Meer lezen »

Zaai instructie Collectief Midden Overijssel (april 2024)

Het inzaaien van een kruidenrijke akker, – akkerrand of wintervoedselakker vraagt, net als bij een productie gewas, om aandacht en vakmanschap. Een slechte start zorgt vaak voor problemen met onkruiden. In deze zaai instructie leest u adviezen voor het inzaaien en beheren van een Kruidenrijke akker (pakket 18), Kruidenrijke akkerranden (pakket 19) en Wintervoedselakkers (pakket

Zaai instructie Collectief Midden Overijssel (april 2024) Meer lezen »

De eerste stap naar één loket voor boeren en grondeigenaren

Sallandse partijen hebben afgesproken in 2024 de eerste stappen te zetten voor de uitvoering van Salland Loont. Met Salland Loont willen alle partijen een loket opzetten dat bemiddelt tussen boeren en andere grondeigenaren die groene diensten uitvoeren en overheden en bedrijven die voor zulke diensten willen betalen. Voorbeelden van zulke diensten zijn het aanplanten van

De eerste stap naar één loket voor boeren en grondeigenaren Meer lezen »

Uitdagingen voor boeren nabij een Natura 2000-gebied

Een agrarische onderneming runnen nabij een Natura 2000-gebied is niet makkelijk. Collectief Midden Overijssel onderzocht in de pas afgeronde GLB-pilot Boeren Binnen en Nabij N2000 waar boeren tegenaan lopen als ze te maken hebben met landschapswaarden en gebiedsdoelen. Zes melkveehouders bij het Natura 2000-gebied de Borkeld in Markelo deden mee aan deze tweejarige pilot. Uit

Uitdagingen voor boeren nabij een Natura 2000-gebied Meer lezen »