Nieuws

Zaai instructie Collectief Midden Overijssel (april 2024)

Het inzaaien van een kruidenrijke akker, – akkerrand of wintervoedselakker vraagt, net als bij een productie gewas, om aandacht en vakmanschap. Een slechte start zorgt vaak voor problemen met onkruiden. In deze zaai instructie leest u adviezen voor het inzaaien en beheren van een Kruidenrijke akker (pakket 18), Kruidenrijke akkerranden (pakket 19) en Wintervoedselakkers (pakket 15). Let op: Naast deze zaai instructie staan in de pakketvoorwaarden van CMO ook specifieke ANLb beheereisen per beheerpakket.

 

Heeft u naar aanleiding van deze zaai instructie nog vragen? Neem dan contact op met uw gebiedscoördinator:

  • Leonard Rouhof (06 1035 8694): Gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Deventer + weidevogeldeelnemers in andere gebieden
  • Paul ten Velde (06 5269 4973): Gemeenten Hof van Twente, Borne, Hengelo, Enschede en Haaksbergen
  • Miriam Leferink (06 4614 1701): Gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Almelo

Meer nieuws