Projecten

GLB pilot Boeren binnen en nabij N2000 gebieden in Overijssel

Een agrarische onderneming runnen nabij een Natura 2000-gebied is niet makkelijk. Boeren staan onder druk en veel van hen hebben behoefte aan duidelijkheid over het toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot, die liep in 2022 en 2023, was om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken

PlanetProof

PlanetProof FrieslandCampina Om de zuivelproducten te verkopen met het keurmerk ‘On the Way to PlanetProof’ van Stichting Milieukeur (SMK) is FrieslandCampina gecertificeerd. Om het certificaat te mogen dragen moet FrieslandCampina aantonen dat alle deelnemers voldoen aan de criteria van SMK en dat de gehele keten van gras tot glas geborgd