Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

GLB 2023

Voor alle informatie rondom het GLB verwijzen wij naar RVO.

Samenhang

Tussen de eco-regeling, de conditionaliteiten, bufferstroken en het ANLb is er samenhang. Soms mogen bepaalde activiteiten wel overlappend uitgevoerd worden, soms niet. Op deze pagina op de website van RVO leest u alles over de samenhang.

Kunt u voor een eco- en ANLb-activiteit op hetzelfde perceel een betaling krijgen?

Dit kan soms wel en soms niet. In de cumulatietabel op bovengenoemde pagina kunt u precies zien wanneer eco-regeling en ANLb elkaar mogen overlappen en wanneer juist niet.