Nieuws

Even voorstellen – nieuwe medewerkers

Marjon Groot Nibbelink (projectleider ANLb) Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in de Achterhoek. En al is het bedrijf in de jaren negentig beëindigd; ik woon er inmiddels wel weer met mijn gezin. Ik heb agrarische economie gestudeerd in Wageningen. Daarna heb ik vele jaren gewerkt als adviseur bij een

Deelnemer in beeld: Niels Klunder

Niels Klunder van B(r)oertjes Klunder, biologisch melkveebedrijf in Deventer: “Onze greppel-plas-dras doet het geweldig: heel veel vliegvlugge weidevogels!” “Aan de keukentafel hebben we het er met mijn vader, moeder en broer over hoe we de vogelpopulatie zo goed mogelijk omhoog kunnen krijgen. Na diverse ingrepen is dat het afgelopen jaar

Agrarisch Natuurbeheer zichtbaar maken middels een sportieve gravelrit door Twente

BoerenNatuur Overijssel, de samenwerkende collectieven in Overijssel, willen aandacht geven aan de zichtbaarheid van het huidige agrarische natuurbeheer. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Daarom hebben we aansluiting gezocht bij de laatste Groene Karavaan die vanuit de Provincie Overijssel wordt georganiseerd in Twente. Allerlei activiteiten waarbij

Melden van uitgevoerd beheer voortaan via mijnboerennatuur.nl

Bij de start van deze nieuwe periode verandert er ook een en ander rondom het melden. We willen u vragen voortaan om meldingen van uitgevoerd beheer zoveel mogelijk te doen via uw persoonlijke pagina mijnboerennatuur.nl. Het melden is heel eenvoudig. Een instructie vindt u op onze website op de pagina

Oprichting BoerenNatuur Overijssel

De 3 agrarische natuurcollectieven in Overijssel hebben een overkoepelende stichting opgericht onder de naam BoerenNatuur Overijssel. Op 22 december 2022 zijn in de Maathoeve te Heeten de statuten getekend in bijzijn van Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur Nederland) en de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel. BoerenNatuur Overijssel

Gedeputeerde op bezoek

In juli en september ontvingen de drie Overijsselse collectieven de gedeputeerde van Overijssel, de heer Ten Bolscher. We kregen een toelichting over GLB-pilot Boeren nabij Natura 2000 te Markelo en spraken over de toekomst van de collectieven met een moge[1]lijk aanvullend takenpakket vanuit het GLB-NSP.