Nieuws

Nieuwe mogelijkheden ANLb en voorintekening 2024

Voor het beheerjaar 2024 zijn er nieuwe mogelijkheden voor de doelen Water en Klimaat. Ook is er nog beperkt budget voor nieuwe contracten binnen de leefgebieden Open Grasland en Dooradering. Wilt u meedoen met het ANLb of uw contract uitbreiden? Wilt u meedoen, bekijkt u dan eerst de vier stappen

ANLb als effectiectief instrument voor natuurinclusieve landbouw: vier randvoorwaarden

Het landbouwakkoord is geklapt en daarna is het Kabinet gevallen waardoor het onduidelijk is of er in september een landbouwvisie ligt. Na het Zomerreces bepaalt de Tweede Kamer welke dossiers wel of niet controversieel zijn. De eerste aanmeldingen zijn binnen bij de stoppersregeling maar de duidelijkheid voor de blijvers blijft

Even voorstellen – nieuwe medewerkers

Marjon Groot Nibbelink (projectleider ANLb) Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in de Achterhoek. En al is het bedrijf in de jaren negentig beëindigd; ik woon er inmiddels wel weer met mijn gezin. Ik heb agrarische economie gestudeerd in Wageningen. Daarna heb ik vele jaren gewerkt als adviseur bij een

Deelnemer in beeld: Niels Klunder

Niels Klunder van B(r)oertjes Klunder, biologisch melkveebedrijf in Deventer: “Onze greppel-plas-dras doet het geweldig: heel veel vliegvlugge weidevogels!” “Aan de keukentafel hebben we het er met mijn vader, moeder en broer over hoe we de vogelpopulatie zo goed mogelijk omhoog kunnen krijgen. Na diverse ingrepen is dat het afgelopen jaar

Agrarisch Natuurbeheer zichtbaar maken middels een sportieve gravelrit door Twente

BoerenNatuur Overijssel, de samenwerkende collectieven in Overijssel, willen aandacht geven aan de zichtbaarheid van het huidige agrarische natuurbeheer. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Daarom hebben we aansluiting gezocht bij de laatste Groene Karavaan die vanuit de Provincie Overijssel wordt georganiseerd in Twente. Allerlei activiteiten waarbij

Melden van uitgevoerd beheer voortaan via mijnboerennatuur.nl

Bij de start van deze nieuwe periode verandert er ook een en ander rondom het melden. We willen u vragen voortaan om meldingen van uitgevoerd beheer zoveel mogelijk te doen via uw persoonlijke pagina mijnboerennatuur.nl. Het melden is heel eenvoudig. Een instructie vindt u op onze website op de pagina