Nieuws

Uitdagingen voor boeren nabij een Natura 2000-gebied

Een agrarische onderneming runnen nabij een Natura 2000-gebied is niet makkelijk. Collectief Midden Overijssel onderzocht in de pas afgeronde GLB-pilot Boeren Binnen en Nabij N2000 waar boeren tegenaan lopen als ze te maken hebben met landschapswaarden en gebiedsdoelen. Zes melkveehouders bij het Natura 2000-gebied de Borkeld in Markelo deden mee

ANLb: Wij zijn klaar voor 2024

Het eerste beheerjaar van de periode 2023-2028 zit er bijna op. Het was voor mij als kersverse projectleider voor het ANLb een overvol, maar boeiend en mooi jaar. Ik licht er een aantal dingen uit. ANLb, Eco-regeling of beide? In de eerste maanden van 2023 was er nog veel onduidelijk

Deelnemer in beeld: Bas Tempert

Akkerbouwer Bas Tempert blij met eerste patrijzenjongen   In zijn dorp Lemele kijken sommige boeren met opgetrokken wenkbrauwen naar hem. Waarom laat akker- en tuinbouwer Bas Tempert dat ‘onkruid’ en graan staan in de winter en maakt hij zijn land niet netjes ‘schoon’? Deze boeren hebben het over zijn ‘wintervoedselakker’,

8 december: BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil

BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil Op vrijdag 8 december van 10:00 tot 11:00 vindt een BoerenNatuur Kennisuur plaats over de steenuil. Sprekers Ronald van Harxen en Pascal Stroeken van de landelijke steenuilenwerkgroep STONE vertellen ons alles over deze iconische erfvogel. De steenuil is een van de soorten die voorheen heel

Nieuwe mogelijkheden ANLb en voorintekening 2024

Voor het beheerjaar 2024 zijn er nieuwe mogelijkheden voor de doelen Water en Klimaat. Ook is er nog beperkt budget voor nieuwe contracten binnen de leefgebieden Open Grasland en Dooradering. Wilt u meedoen met het ANLb of uw contract uitbreiden? Wilt u meedoen, bekijkt u dan eerst de vier stappen

ANLb als effectiectief instrument voor natuurinclusieve landbouw: vier randvoorwaarden

Het landbouwakkoord is geklapt en daarna is het Kabinet gevallen waardoor het onduidelijk is of er in september een landbouwvisie ligt. Na het Zomerreces bepaalt de Tweede Kamer welke dossiers wel of niet controversieel zijn. De eerste aanmeldingen zijn binnen bij de stoppersregeling maar de duidelijkheid voor de blijvers blijft