Nieuws

Melden van uitgevoerd beheer voortaan via mijnboerennatuur.nl

Bij de start van deze nieuwe periode verandert er ook een en ander rondom het melden. We willen u vragen voortaan om meldingen van uitgevoerd beheer zoveel mogelijk te doen via uw persoonlijke pagina mijnboerennatuur.nl. Het melden is heel eenvoudig. Een instructie vindt u op onze website op de pagina “Toegang tot mijn boerennatuur.nl.” Heeft u nog geen inloggegevens of bent u deze kwijt? Meld het via info@collectiefmiddenoverijssel.nl, dan zorgen wij dat u nieuwe inloggegevens krijgt.

Nieuw is ook dat u het jaarlijks beheer van landschapselementen niet langer bij ons hoeft te melden, met uitzondering van jaarlijks beheer bij de pakketten poel, natuurvriendelijke oever en hoogstamboomgaard. Periodiek beheer (groot onderhoud) moet u wel altijd tijdig bij ons melden, net als het uitrijden van ruige mest.

Helaas kan het melden van uitgevoerd landschapsbeheer nog niet jaarrond via www.mijnboerennatuur.nl. Als het niet lukt, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier op onze website.

Meer nieuws