Agenda

Demodag Biodiversiteit en Techniek

Datum: 

Donderdag 29 augustus 2024

Tijd: 

10.00 tot 16.00 uur

Locatie: 

Leusden

Deze dag wordt georganiseerd door BoerenNatuur Utrecht Oost, BoerenNatuur Veluwe en Cumela.

Natuurinclusieve Landbouw staat volop in de belangstelling en de nieuwe coalitie wil het budget voor agrarisch natuurbeheer verviervoudigen naar €500 miljoen per jaar. Ook vanuit de ecoregeling, waterkwaliteit en klimaateffecten krijgt natuurvriendelijke landbouw steeds meer aandacht. Boeren en agrarische natuur collectieven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en werkmethoden om dit in de bedrijfsvoering in te passen.

Doel van de Demodag Biodiversiteit en Techniek is om de actuele stand van zaken te laten zien van innovatieve machines en technieken die passen bij natuurvriendelijk beheer. Het gaat over mechanische onkruidbestrijding, bescherming van weidevogels en hun kuikens, bodembeheer, precisie landbouw, ecologisch slootschonen en meer. Er zijn demovelden waar de machines aan het werk zijn, korte presentaties en op de informatiemarkt is veel kennis te halen.

Noteer de Demodag dus in uw agenda! We zijn volop bezig met machinefabrikanten en loonwerkers om de dag verder in te vullen. Het definitieve programma wordt medio juli bekend gemaakt.

Informatie via info@boerennatuurutrechtoost.nl, Sarah Mampuys 06-40 22 50 99, Hans Veurink 06-53 70 10 00

Direct aanmelden voor deze bijeenkomst: