Nieuws

Oprichting BoerenNatuur Overijssel

De 3 agrarische natuurcollectieven in Overijssel hebben een overkoepelende stichting opgericht onder de naam BoerenNatuur Overijssel. Op 22 december 2022 zijn in de Maathoeve te Heeten de statuten getekend in bijzijn van Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur Nederland) en de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel.

BoerenNatuur Overijssel is opgericht om in Overijssel de activiteiten op het gebied van agrarische natuurbeheer, het nieuwe GLB, ecosysteemdiensten en het PPLG (provinciaal programma landelijk gebied) goed af te stemmen tussen de agrarische natuurcollectieven, maar ook met gebiedspartijen. Ook is het cruciaal een duidelijke koers te bepalen voor het gebiedsgericht inzetten van alle mogelijke veldmaatregelen. Verder is kennisdeling en kennisbenutting een speerpunt. Van elkaar leren en de successen en de bloopers delen, helpt om slagvaardiger te werken.

Meer nieuws