Nieuws

Nieuwe mogelijkheden ANLb en start voorintekening 2024

Voor het beheerjaar 2024 zijn er nieuwe mogelijkheden voor de doelen Water en Klimaat. Ook is er nog beperkt budget voor nieuwe contracten binnen de leefgebieden Open Grasland en Dooradering.

Wilt u meedoen met het ANLb of uw contract uitbreiden?

Wilt u meedoen, bekijkt u dan eerst de vier stappen op onze pagina Kan ik mee doen met het ANLb?. Daar vindt u ook onze beheerstrategie en beheerpakketten.
Als u na het bekijken nog steeds wilt meedoen, kunt u een afspraak met ons maken.

Inplannen afspraak

U kunt contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl of 06 34 49 75 74 voor het inplannen van een afspraak. Bij het inplannen verzoeken wij u om uw adres- en contactgegevens te vermelden, aan te geven op welk moment u een afspraak wilt inplannen en (indien van toepassing) uw huidige contactpersoon. Het secretariaat is vanaf 4 september in principe dagelijks bereikbaar van 9.00 – 11.30 uur.

Mogelijke data en locaties

  • 11, 12 en 13 september – Kantoor Collectief Midden Overijssel in Markelo, Goorseweg 5
  • 18, 19 en 20 september – Johanneshoeve Westerhaar-Vriezenveensewijk, Dalweg 39
  • 22, 25, 26 (alleen ’s middags), 27 (alleen ’s middags) september – Dorpshuus Heino, Marktstraat 7
  •  2, 3 en 4 oktober – Kantoor Collectief Midden Overijssel in Markelo, Goorseweg 5
  • 9, 10 en 11 oktober – Kantoor Collectief Midden Overijssel in Markelo, Goorseweg 5
  • 16 en 17 (alleen ’s middags) oktober – Kantoor Collectief Midden Overijssel in Markelo, Goorseweg 5
  • 18 oktober – Dorpshuus Heino, Marktstraat 7

Op 9, 10, 11, 16 en 17 oktober (alleen ’s middags) is het voor weidevogeldeelnemers in de omgeving van Heino (Dorpshuus Heino, Marktstraat 7) ook mogelijk een afspraak in te plannen in Heino.

Voorintekening

Uw wensen en mogelijkheden worden vastgelegd in een zogenoemde voorintekening. In de voorintekening geeft u aan welk beheer u wilt afsluiten voor de beheerperiode 2024 -2028. CMO kijkt vervolgens of en welke percelen het meest bijdragen aan een efficiënt en effectief agrarisch natuurbeheer. Als er meer wensen zijn dan er budget is, worden keuzes gemaakt op basis van onze beheerstrategie. De voorintekening geeft dus géén garantie dat wij u daadwerkelijk een contract kunnen aanbieden waarmee u gebruik kunt maken van de vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Nadere informatie hierover volgt eind 2023, waarna we een concept beheercontract digitaal aanbieden aan diegenen die in aanmerking komen.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Meer nieuws