Nieuws

Even voorstellen – nieuwe medewerkers

Marjon Groot Nibbelink (projectleider ANLb)

Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in de Achterhoek. En al is het bedrijf in de jaren negentig beëindigd; ik woon er inmiddels wel weer met mijn gezin. Ik heb agrarische economie gestudeerd in Wageningen. Daarna heb ik vele jaren gewerkt als adviseur bij een adviesbureau en als projectleider bij Gebiedscoöperatie O-gen in de Gelderse Vallei. Geen collectief, wel een samenwerking van partijen in het landelijk gebied, van boeren tot natuurorganisaties en van kleine initiatieven tot gemeenten en het waterschap. Hier heb ik projecten geleid op gebied van verbinding boer-burger, korte ketens, biologische landbouw en duurzaam ondernemen. Onder meer heb ik Vallei Boert Bewust mee van de grond getild, de voorloper van Salland Boert en Eet Bewust. In mijn vrije tijd doe ik ook iets aan natuurbeheer, zij het niet op eigen grond. Met een groep enthousiaste dorpsbewoners ben ik bezig een hectare grond om te vormen tot buurtbos. Het was een incourant perceel landbouwgrond dat al vijf jaar te koop stond. Behalve een grote poel, bosjes, struweelhagen en bloemrijk grasland komt er ook ruimte voor ontmoeting en cultuur. Met een klein amfitheater voor concerten en voorstellingen, een natuurlijke speeltuin voor kinderen en ruimte voor een picknick, een oogstfeest of kleine workshops. Erg leuk en inspirerend om mee bezig te zijn. Ik kan er zeer van genieten als landbouw en natuur op een goede manier samengaan. Inmiddels heb ik de eerste weken bij CMO achter de rug. Het is fijn dat ik nu op mijn werk zomaar ‘plat’ kan praoten. Ik draag graag bij aan versterking van het agrarisch en particulier natuurbeheer in Overijssel en hoop velen van u in de loop van de tijd te ontmoeten.

Miriam Leferink (gebiedscoördinator)

Ik woon alweer ruim 18 jaar in Bentelo, op de boerderij (melkvee en vleesvarkens) van mijn man. Ik ben opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders in St. Isidorushoeve. Na mijn studie Natuur- en landschapstechniek aan Hogeschool van Hall Larenstein in Velp werkte ik vele jaren voor Dienst Landelijk Gebied in Zwolle, en toen DLG in 2015 werd opgeheven werd kwam ik bij Staatsbosbeheer in Deventer terecht. Tot voor kort was ik adviseur landelijk gebied bij adviesbureau Pratensis in Almelo. Daar heb ik gewerkt aan verschillende vrijwillige kavelruilprojecten, Natura 2000-projecten in de gemeente Dinkelland en was ik de landbouwverbinder binnen het gebiedsteam Provinciaal Programma Landelijk Gebied in Zuidoost Twente. Sinds 1 juli ben ik in dienst bij CMO. Daarnaast werk ik thuis mee op de boerderij, ben ik imker van vier bijenvolken, zing ik in het plaatselijke projectkoor UnBelievable, verzorg ik stadwandelingen in Delden en trek ik ook zelf graag de wandelschoenen aan. Samen met de deelnemers van het collectief wil ik mij inzetten om de (lokale) biodiversiteit op het boerenland te versterken. Daarbij wil ik de betrokken grondeigenaren faciliteren en stimuleren op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Ik hoop velen van u in de komende tijd te ontmoeten.

Baukje Hoevink (secretariaat)

Sinds bijna 16 jaar woon ik in Markelo, met mijn man en twee prachtige jongens van 8 en 6. Daarvoor heb ik 12 jaar in Gelderland gewoond, waarvan de eerste zes in Wageningen waar ik biologie heb gestudeerd. Oorspronkelijk kom ik uit het drie-provinciën gebied van Friesland, Drenthe en Groningen. Tot en met 2015 hadden mijn man en ik melkvee. Hoewel ik niet meer dagelijks met de praktijk van een boerenbedrijf van doen heb, heeft de landbouw nog steeds mijn hart - ik ken mijn man via Farmdate! Ik zie de noodzaak om zuiniger met onze aarde om te gaan – dat was de reden dat ik biologie ben gaan studeren. Als bedrijf proberen we onze resterende grond natuurlijker te beheren dan voorheen. Sinds dit jaar zijn wij ook ANLb deelnemer. Daarnaast ben ik sinds mei 2022 secretaris van ANV Hooltwark. Inmiddels werk ik alweer vier maanden op het secretariaat van CMO. Ik vind het heel bijzonder dat CMO begin dit jaar op mijn pad kwam. Het komt tegemoet aan mijn diepe wens om ook buiten de deur met boeren-natuur bezig te zijn. Ik ben erg dankbaar voor deze mooie baan in een leuk team. Op maandag en dinsdagochtend kunt u mij vinden op het kantoor.

Meer nieuws