Nieuws

Deelnemer in beeld: Niels Klunder

Niels Klunder van B(r)oertjes Klunder, biologisch melkveebedrijf in Deventer:

“Onze greppel-plas-dras doet het geweldig: heel veel vliegvlugge weidevogels!”

“Aan de keukentafel hebben we het er met mijn vader, moeder en broer over hoe we de vogelpopulatie zo goed mogelijk omhoog kunnen krijgen. Na diverse ingrepen is dat het afgelopen jaar aardig gelukt! We hebben heel veel jonge grutto’s, kieviten, tureluurs en leeuweriken vliegvlug gekregen, dat lukte andere jaren nauwelijks. De voortekenen waren begin mei al goed zichtbaar door het aantal alarmerende broedparen.

Hoe we dat gedaan hebben? Na het weidevogelseizoen 2022 zijn we samen met gebiedscoördinator Leonard Rouhof van het Collectief om tafel gaan zitten en hebben we een nieuw beheerplan(maatwerk) bedacht. Geen één of twee verschillende beheerpakketten, maar een combinatie van zes. We hebben ook goed gekeken naar de locaties waar die beheerpakketten het best tot hun recht kwamen.

Mooi stukje weidebiotoop

Zo hebben we een mooi stukje geschikt weidevogelbiotoop bij elkaar gecreëerd: kruidenrijk grasland en grasland met uitgestelde maaidatum tot 15 juni, een akker die van 1 maart tot 15 mei met rust gelaten wordt, een braakstrook voor de kievit, twee stukken plas-dras en nog een grasperceeltje van een halve hectare waar we extensief beweiden (een paar droge koeien), in overleg met verpachter IJssellandschap. Zo’n extensief beweid grasland zorgt voor veel mozaïek en insecten die op de mest afkomen. Verder hebben we dit jaar aandacht besteed aan het voorkomen van predatie door vossen en steenmarters: we hebben graspercelen uitgerasterd met 3 stroomdraden boven elkaar.

Als laatste hebben we dit voorjaar een greppel-plas-dras aangelegd, dat is een greppel van maximaal 15 centimeter diep die door het grasland slingert. Die deed het echt geweldig. We zien er nog meer vogels dan bij de ovale plas-dras. Ik denk dat het voor de vogels veiliger voelt, omdat het minder op één plek geconcentreerd is, waar predatoren op de loer kunnen liggen. En we zagen niet alleen vogels, er kwamen ook veel reeën, hazen en fazanten op af.

Profijt van grutto’s en kieviten

Het mooie is dat die weidevogels ons ook voordeel opleveren. Want als we op 15 mei mais zaaien op die akker, zie je dat de grutto’s en kieviten de kraaien en roeken wegjagen. Dat doen ze om hun jongen te beschermen, maar tegelijkertijd zorgen ze dat de kraaien en roeken de maiszaden en jonge plantjes niet opvreten. Een soort biologische bestrijding dus!

Mijn vader weet nog van vroeger dat dit van oudsher echt een gruttogebied was, dus we hopen dat we de stijgende lijn van de weidevogels kunnen vasthouden. Dat was ook hoog tijd, want het ging eigenlijk zo slecht met de weidevogels dat ons gebied buiten het ANLb dreigde te vallen. Dus het was alle hens aan dek.

Maatwerk

We gaan er dus zeker mee door, met agrarisch natuurbeheer. Wie zien dat beheer op maat echt werkt, dus ik denk dat we meer naar dat soort maatwerk moeten. Naar de boer luisteren, en de maatregelen aanpassen aan wat op die plek past. En daar dan fatsoenlijk voor betalen natuurlijk.”

Wil je de boerderij van de B(r)oertjes Klunder met eigen ogen zien? Kom dan naar hun Open Dag op zaterdag 23 september voor 10-16 uur, Johannahoeve 1, Deventer. Zie de Facebook-pagina van de B(r)oertjes Klunder.

Meer nieuws