Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Collectief Midden Overijssel

Aandachtsgebieden

Inmiddels is duidelijk dat er voor 2021 geen voorintekening zal plaatsvinden voor ANLb.

De werkwijze voor het afsluiten van overeenkomsten ziet u hieronder weergegeven. Dit was de situatie voor 2020. Mochten er in de toekomst mogelijkheden zijn of komen, melden wij dat op deze pagina.

Het intekenen van beheer vindt plaats door middel van een zogenaamd stroomschema alsmede de beheersstrategie 2020.

Collectief Midden Overijssel

Beheerpakketten

Uit de landelijk beschikbare pakketten heeft Collectief Midden Overijssel, binnen de kaders die  de provincie in haar natuurbeheerplan 2016 heeft gegeven, een groot aantal pakketten geselecteerd die binnen het werkgebied van Collectief Midden Overijssel mogelijk zijn.

 

Bij sommige pakketten is sprake van de eis tot aanwezigheid van een aantal indicatorsoorten.
U vindt de lijst met deze soorten door op  Indicatorsoortenlijst droge dooradering te klikken

Collectief Midden Overijssel

Vergoedingen

Uit de landelijk beschikbare pakketten heeft Collectief Midden Overijssel, binnen de kaders die  de provincie in haar natuurbeheerplan 2016 heeft gegeven, een groot aantal pakketten geselecteerd die binnen het werkgebied van Collectief Midden Overijssel mogelijk zijn.

 

Bij sommige pakketten is sprake van de eis tot aanwezigheid van een aantal indicatorsoorten.
U vindt de lijst met deze soorten door op  Indicatorsoortenlijst droge dooradering te klikken