Nieuws

ANLb: Wij zijn klaar voor 2024

Het eerste beheerjaar van de periode 2023-2028 zit er bijna op. Het was voor mij als kersverse projectleider voor het ANLb een overvol, maar boeiend en mooi jaar. Ik licht er een aantal dingen uit.

ANLb, Eco-regeling of beide?

In de eerste maanden van 2023 was er nog veel onduidelijk bij zowel de deelnemers als bij ons over de mogelijkheden in de nieuwe periode. Deelnemers hadden veel vragen over hoe het zat met de eco-regeling, conditionaliteiten, bufferstroken en andere voorwaarden. Het gebrek aan duidelijkheid maakte het zowel voor de deelnemers als voor ons lastig om keuzes te maken. Sommige deelnemers kozen ervoor om hun percelen niet meer voor het ANLb, maar voor de eco-regeling in te zetten. Hiernaast moesten we deelnemers veel lastig vallen over referentiepercelen, gewascodes en zo meer. Kortom: het jaar begon in een lichte chaos, maar dat is, gelukkig, gedurende het jaar steeds meer opgelost. Uiteindelijk sloten in het voorjaar 280 deelnemers ANLb-beheercontracten af.

Nieuwe beheercontracten, ook voor Klimaat

Inmiddels zijn we volop aan de slag voor beheerjaar 2024: een nieuwe voorintekenronde, puntjes op de ‘i’ voor beheerstrategie en beheerpakketten én een uitbreiding voor categorie Klimaat. Voor Klimaat is veel nieuw beheer aangemeld, vooral voor bodemverbetering en pakketten als de wintervoedselakker. Voor 2024 hebben zich ruim 40 nieuwe deelnemers aangemeld. Als team zijn we begonnen met de analyse van alle ingetekende beheer. We zullen alle (aanstaande) leden zo snel mogelijk in januari berichten of het nieuwe beheer kan worden afgesloten of niet. Bij positief nieuws volgen in principe nog diezelfde maand de conceptcontracten voor 2024-2028.

Beheerpakket plasdras

Kwaliteitsimpuls voor vlakdekkend botanisch beheer

In opdracht van de provincie zijn dit jaar alle percelen met vlakdekkend botanisch beheer beoordeeld door bureau Ecogroen. De uitkomst bepaalt welk beheer er nog mogelijk is. Voor twee derde van de percelen wil de provincie dat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt om de natuurwaarde te verbeteren. Voor sommige deelnemers was de uitkomst verrassend en soms ook teleurstellend. Als CMO vertrouwen we erop dat we de kwaliteitsslag samen kunnen maken. We willen deelnemers in 2024 helpen met informatiebijeenkomsten, meer maatwerkadvies op basis van bodemmonsters en samen leren in studiegroepen. Meer nieuws hierover volgt in januari/februari 2024.

Aan de slag

Met de komst van Eline de Bot op het secretariaat (lees meer in de nieuwsbrief) is het team compleet en zijn we goed bereikbaar. Het is fijn dat we in 2024 met een enthousiaste en gedreven groep mensen verder kunnen om alle deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden in het beheer. Hierbij krijgen alle deelnemers weer een vaste gebiedscoördinator als contactpersoon (zie nieuwsbrief).

Op naar een jaar waarin we weer samen werken aan biodiversiteit op het Overijsselse boerenland, mét een daarbij passende beloning voor alle beheerders. We gaan er een mooi jaar van maken!

Marjon Groot Nibbelink
Projectleider ANLb

Meer nieuws