Nieuws

ANLb: De mooiste tijd van het jaar

Net als bij onze deelnemers is het voorjaar bij ons een drukke, maar mooie tijd. Met de uitbetaling achter de rug zijn we nu volop bezig met het toesturen van nieuwe of uitgebreide beheercontracten aan meer dan 200 deelnemers. Dat is een hele klus waar veel bij komt kijken. Per 2024 hebben we rond de 50 nieuwe deelnemers, waar we heel blij mee zijn. Welkom bij het collectief!

In gesprek met boeren en jagers

De afgelopen maanden organiseerden we acht bijeenkomsten met deelnemers. Tijdens een avond over predatiebeheer in januari samen met Faunabeheer Overijssel, bespraken we met boeren en jagers uit al onze weidevogelgebieden hoe het beleid voor faunabeheer eruit ziet en hoe we de predatiedruk kunnen verminderen. In februari was vervolgens de eerste startavond van het weidevogelseizoen in gebied Bolwerksweiden. Daarop volgden nog vier andere startavonden, waarop we per weidevogelgebied met boeren, vrijwilligers en jagers terugblikten op het afgelopen seizoen en vooral vooruitkeken naar het komende seizoen.

Natuurwaarde verhogen

Deelnemers met percelen waar de natuurwaarde omhoog moet, konden deelnemen aan twee bijeenkomsten over botanisch graslandbeheer. We bieden nu meer ruimte voor eerder maaien, bekalken met langzaam werkende kalk en voor sommige percelen ook bemesting met vaste strorijke mest. Dit laatste alleen na overleg met de gebiedscoördinator. Alle deelnemers met botanisch beheer worden hierover geïnformeerd.

Op de bres voor de grutto

Verder zijn we in het Lierder-en Molenbroek met de werkgroep Aanvalsplan Grutto bezig met het aanschaffen van diverse materialen (zoals een drone en vossenvallen) en het verbeteren van plas-dras inrichting. Helaas is er voor het Aanvalsplan Grutto nog geen concreet zicht op instrumenten als langjarige contracten of structureel hogere vergoedingen voor boeren die willen inzetten op zwaar beheer. Dit is frustrerend, maar de grutto heeft ons nodig, dus we gaan de moed niet verliezen.

Kortingen voorkomen

De komende weken zullen we veel met deelnemers bellen en mailen vanwege de perceelsregistratie bij RVO die voor 15 mei op orde moet zijn. Hierbij zijn nog veel foutmeldingen weg te werken, minder leuk maar wel heel belangrijk om kortingen voor onze coöperatie te voorkomen. Inmiddels lonkt het voorjaar en is het weidevogelseizoen losgebarsten. Dus ook wij zien uit naar meer buiten zijn en inspirerende veldactiviteiten met deelnemers. We wensen iedereen een goed beheerseizoen toe!

Marjon Groot Nibbelink
Projectleider ANLb

April 2024

Meer nieuws