Collectief Midden Overijssel werkt samen met boeren aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit, gezonde bodem en een afwisselend landschap. Dit doen we door de uitvoering van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, het organiseren van projecten op het gebied van agrarisch landschapsbeheer en het stimuleren en ondersteunen van boeren en particulieren op weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering of duurzaam beheer.

Voorintekening ANLb 2024

Onze beheerstrategie en pakketten zijn uitgebreid voor de doelen Water en Klimaat. Ook zijn ze op enkele andere punten aangepast. Wilt u weten of u van de nieuwe mogelijkheden gebruik kunt maken?

Laatste nieuws

Agenda

Aanmelden nieuwsbrief CMO

Collectief Midden Overijssel is