Nieuws

8 december: BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil

BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil

Op vrijdag 8 december van 10:00 tot 11:00 vindt een BoerenNatuur Kennisuur plaats over de steenuil. Sprekers Ronald van Harxen en Pascal Stroeken van de landelijke steenuilenwerkgroep STONE vertellen ons alles over deze iconische erfvogel.

De steenuil is een van de soorten die voorheen heel algemeen waren, maar nu als kwetsbaar staan aangemerkt op de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels. De soort houdt van een halfopen, afwisselend landschap met fruitbomen, knotwilgen en extensief, kort begraasd grasland. Dit kleinste uiltje van Nederland is ontzettend honkvast en elk individu heeft een eigen karakter.

Ronald en Pascal doen al jarenlang onderzoek naar deze soort. Tijdens dit kennisuur vertellen zij meer over de leefwijze, het gedrag, populatietrends en de bescherming van steenuilen. Tot slot geven ze antwoord op de vraag, wat kunnen we leren van deze gidssoort om het erf en omliggende landschap biodiverser te maken?

Meld je aan via deze link
Kijklink: https://vimeo.com/webinars/events/13713ea5-809d-4dc6-9048-fed3af9d10cd

Dit kennisuur wordt georganiseerd door BoerenNatuur en Hogeschool Van Hall Larenstein als onderdeel van het EU-project LIFE-IP All4biodiversity en de Kennismakelaar Boerenlandvogels. Het doel van beide projecten is om kennisuitwisseling te stimuleren tussen onderzoekers, agrarische collectieven, terreinbeherende natuurorganisaties, vrijwilligers en boeren.

Meer nieuws