Agenda

Kennismiddag Ontwikkeling kruidenrijke akkerranden
Kennismiddag over het het belang van kruidenrijke akkerranden, praktische beheermaatregelen en het herkennen van goed ontwikkelde randen.

Datum: 

14 september 2023

Tijd: 

13.00 – 16.30 uur

Locatie: 

Ecologisch landbouwbedrijf Overesch, Hondemotsweg 40, Raalte

Doel van deze cursusmiddag

 • het belang leren van kruidenrijke akkerranden voor onze doelsoorten vanuit ecologisch perspectief
 • delen van praktische beheermaatregelen over o.a., zaadmengels, klaarmaken zaaibed, beperken onkruiddruk
 • het in het veld leren herkennen van goed ontwikkelde kruidenrijke akkerranden

Programma

 • Welkom namens Collectief Midden Overijssel (CMO)
 • Korte kennismaking met het ecologisch landbouwbedrijf Overesch
 • Delen van ecologische kennis en praktische beheermaatregelen kruidenrijke akkerrandendoor Tim Asbreuk, als landschapsecoloog werkzaam voor Eelerwoude
 • Veldbezoek langs goede en minder goed ontwikkelde akkerranden en bespreken van mogelijke beheermaatregelen

Praktische informatie

 • Aantal deelnemers: maximaal 20, minimaal 8 personen. VOL = VOL!
 • Aanmelden: verplicht; uiterlijk donderdag 7 september via onderstaand aanmeldformulier
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een handout van de presentatie.

Direct aanmelden voor deze bijeenkomst: